Stöd till rörelsehindrade asylsökande

Skriftlig fråga 2005/06:1582 av Lindgren, Ulrik (kd)

Lindgren, Ulrik (kd)

den 11 maj

Fråga 2005/06:1582 av Ulrik Lindgren (kd) till statsrådet Barbro Holmberg (s)

Stöd till rörelsehindrade asylsökande

Rörelsehindrade asylsökande har inte samma rättigheter som rörelsehindrade svenskar. De har inte tillgång till personlig assistent och de får mindre uppbackning för att klara vardagliga sysslor. Anledningen är att de inte omfattas av LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Tanken är att Migrationsverket ska prioritera asylsökande med funktionshinder (och barnfamiljer) bland ansökningarna. Men i och med den nya asyllagens införande har antalet asylsökande ökat markant, vilket lett till att många funktionshindrade får långa handläggningstider.

För många har det inneburit ett onödigt lidande. Migrationsverkets lokaler är inte handikappanpassade. Det gör att de handikappade har svårt att ta sig ut då anläggningarna saknar ramper för rullstolar. De som har fått uppehållstillstånd har möjlighet att anlita en personlig assistent. Men de som väntar på besked har bara tillgång till den akuta sjukvården.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga statsrådet:

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder så att rörelsehindrade asylsökande, som inte omfattas av LSS, ska ges möjligheter att klara vardagliga sysslor?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-05-11 Anmäld: 2006-05-11 Besvarad: 2006-05-17 Svar anmält: 2006-05-17
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-05-17)