Stöd till rohingyafolket

Skriftlig fråga 2014/15:595 av Kent Härstedt (S)

Kent Härstedt (S)

till Statsrådet Isabella Lövin (MP)

 

Det muslimska rohingyafolket, med sin traditionella tillhörighet till Burma, är en av världens mest utsatta minoriteter enligt FN. Deras mänskliga rättigheter har kränkts och de har utnyttjats av regimen i interna konflikter sedan Burma blev självständigt 1948. De har fråntagits sitt medborgarskap och utsatts för våld. Människorättsaktivister har kallat folkets utsatthet för ett långsamt folkmord.

Inte heller demokratirörelsen i Burma vill erkänna att rohingya existerar som nationell grupp. Deras utsatthet har de senaste åren utlöst en flyktingström till Thailand och Malaysia. I dessa länder lever de dock i stor misär utan några rättigheter.

De utnyttjas av människosmugglare och de senaste veckorna har vi kunnat läsa om överfulla, knappt sjödugliga båtar med flyktingar som fördrivits från olika mottagarländer i regionen. UNHCR befarar att 8 000 flyktingar är på drift i Andamanhavet. Och i veckan upptäcktes 28 människosmugglarläger och 138 massgravar med rohingya i Malaysia.

Det är en humanitär katastrof och rohingyafolkets öde är en av Asiens mest gömda flyktingkriser, som kan liknas vid den vi ser på Medelhavet.

 

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Isabella Lövin:

 

Vad gör regeringen i internationella sammanhang för att lyfta fram frågan om hur FN-konventioner kopplat till rohingyafolkets utsatthet följs?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-05-29 Överlämnad: 2015-05-29 Anmäld: 2015-06-02 Svarsdatum: 2015-06-10 Sista svarsdatum: 2015-06-10
Svar på skriftlig fråga