Stöd till RFSL:s brottsofferjour

Skriftlig fråga 2005/06:240 av Schyman, Gudrun (-)

Schyman, Gudrun (-)

den 26 oktober

Fråga 2005/06:240 av Gudrun Schyman (-) till statsrådet Ylva Johansson (s)

Stöd till RFSL:s brottsofferjour

RFSL:s brottsofferjour får inte bidrag av Socialstyrelsen eftersom deras verksamhet inte riktar sig till utsatta barn, missbrukare eller kvinnor utsatta för mäns våld.

Jouren står inför nedläggning. Samtidigt vet vi att hatbrotten mot HBT-personer ökar och att homofobin finns på alla plan i vårt samhälle. Utsatta HBT-personer måste få hjälp och i det arbetet måste RFSL:s brottsofferjours kunskap och kompetens tillvaratas.

Lösningen vore att Socialstyrelsen ändrar sina riktlinjer så att även verksamheter som riktar sig till utsatta HBT-personer är berättigade till bidrag.

Min fråga till statsrådet är:

Tänker statsrådet vidta några åtgärder för att få en förändring av Socialstyrelsens riktlinjer?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2005-10-26 Anmäld: 2005-10-26 Besvarad: 2005-11-09 Svar anmält: 2005-11-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-11-09)