Stöd till punktskriftsläsande elever

Skriftlig fråga 2019/20:946 av Roger Haddad (L)

Roger Haddad (L)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Det har kommit till Liberalernas kännedom att Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) aviserar och planerar att försämra sitt stöd inom området punktskrift. Enligt uppgift har de så sent som i januari 2020 tillfälligt backat från sitt uttalande. Det gäller myndighetens uppskattade utbud av kurser för föräldrar som har punktskriftsläsande barn i skolan och det gäller även vissa kurser som direkt vänder sig till elever, där SPSM helt vill avveckla sina insatser. Vi kan i dagsläget inte bedöma konsekvenserna, men det är uppenbart att stödet till dessa elever och deras föräldrar måste kunna erbjudas likvärdigt i hela landet. SPSM som myndighet har en närvaro och en kompetens i dessa frågor som är viktig att bevara och utveckla, inte minst när det gäller stöd till de lärare som undervisar dessa elever i sina klassrum.

Vi har heller inte uppfattat varför SPSM aviserar och genomför den här förändringen inom myndigheten trots att behovet av insatser finns. Däremot skriver SPSM följande i ett pressmeddelande: Eftersom det inte ingår i myndighetens uppdrag att ge kurser för barn och elever med synnedsättning så ser vi det som angeläget att föra samtal med syncentraler, intresseorganisationer och Utbildningsdepartementet för att lösa frågan vem det är som ska erbjuda träffar för barn och elever på sikt. Ytterst ansvarig för verksamheten är regeringen.

Min fråga till utbildningsminister Anna Ekström blir:

 

Vilka initiativ avser ministern att vidta för att säkerställa att stödverksamheten inom punktskrift inte försämras?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-02-12 Överlämnad: 2020-02-13 Anmäld: 2020-02-14 Svarsdatum: 2020-02-19 Sista svarsdatum: 2020-02-19
Svar på skriftlig fråga