Stöd till organisationers miljöarbete

Skriftlig fråga 2013/14:32 av Holm, Jens (V)

Holm, Jens (V)

den 3 oktober

Fråga

2013/14:32 Stöd till organisationers miljöarbete

av Jens Holm (V)

till miljöminister Lena Ek (C)

Naturvårdsverkets stöd till ideella organisationers miljöarbete har varit en viktig och uppskattad del i det samlade miljöarbetet, både för att sprida kunskap och för att engagera det civila samhället i arbetet för att nå de av riksdagen beslutade miljömålen. 2013 fördelade Naturvårdsverket bidrag på totalt 12,5 miljoner kronor, varav det största enskilda bidraget var på 3 miljoner kronor (till luftsekretariatet i Göteborg). Naturvårdsverket har nyligen utlyst projektmedel för ideella miljöorganisationers arbete 2014. På sin hemsida skriver man att man delar ut 2,5 miljoner kronor och att förutsättningen är att regeringen fortsätter att ge oss rätt att fördela sådana bidrag.

Detta innebär alltså en nedskärning av anslaget med 80 procent (jämfört med 12,5 miljoner kronor) som därtill villkoras med att regeringen eventuellt inte godkänner sådan anslagsfördelning.

Mot denna bakgrund vill jag fråga miljöminister Lena Ek:

Avser ministern att verka för ökat stöd till ideella organisationers miljöarbete?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-10-03 Anmäld: 2013-10-03 Besvarad: 2013-10-09 Svar anmält: 2013-10-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-10-09)