Stöd till nyskapande kulturprojekt

Skriftlig fråga 2007/08:930 av Wegendal, Lars (s)

Wegendal, Lars (s)

den 10 mars

Fråga

2007/08:930 Stöd till nyskapande kulturprojekt

av Lars Wegendal (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Den 28 februari var sista dagen för att inlämna ansökningar till Stiftelsen framtidens kultur. Stiftelsens sista beslut planeras att komma i slutet av september månad. Stiftelsen, som bildades 1994, har haft till uppgift att ge bidrag till långsiktiga och nyskapande kulturprojekt. Stiftelsen har sedan dess fördelat omkring 60 miljoner kronor per år till olika kulturprojekt och man uppskattar att dessa medel genererat minst lika stora belopp från andra bidragsgivare. Nu upphör verksamheten i och med utgången av år 2008. I och med detta upphör en viktig källa till finansiering av utvecklings- och förnyelseprojekt, inte minst för det fria kulturlivet.

Med hänvisning till det anförda är min fråga till kulturministern:

Vad avser ministern att vidta för åtgärder för att trygga finansieringen av utvecklings- och förnyelseprojekt inom det fria kulturlivet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-03-10 Anmäld: 2008-03-11 Besvarad: 2008-03-19 Svar anmält: 2008-03-20
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-03-19)