stöd till NGO:er i Colombia

Skriftlig fråga 2003/04:33 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 26 september

Fråga 2003/04:33

av Luciano Astudillo (s) till tf. utrikesminister Jan O Karlsson om stöd till NGO:er i Colombia

Det är allmänt känt att situationen i Colombia är väldigt allvarlig vad gäller mänskliga rättigheter. Sedan president Alvaro Uribe blev vald har det dessutom skett en upptrappning av våldet, vilket förvärrat situationen ytterligare.

Den 8 september 2003 offentliggjorde ett 80-tal NGO:er en rapport som på spanska heter El embrujo autoritario (Den auktoritära förhäxningen). I den presenterades kritik mot Uribes regering på flera politiska områden.

Uribes regering svarade med att peka ut de organisationer som skrivit rapporten som kollaboratörer till terroristorganisationerna i landet. En del av dessa NGO:er får stöd av svenska biståndsorganisationer. Att i Colombia bli utpekad på detta sätt är livsfarligt, eftersom paramilitära organisationer systematisk attackerar allt som betyder opposition till regeringens politik.

Hur avser utrikesministern att agera så att Sverige och EU samfällt visar sitt stöd för organisationer av NGO-typ som verkar i Colombia?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2003-09-26 Anmäld: 2003-09-30 Besvarad: 2003-10-01 Svar anmält: 2003-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-10-01)