Stöd till Nepal

Skriftlig fråga 2014/15:576 av Kent Härstedt (S)

Kent Härstedt (S)

till Statsrådet Isabella Lövin (MP)

 

Nepal har på kort tid drabbats av två kraftiga jordbävningar och flera efterskalv. Jordbävningen den 25 april var den värsta på 80 år. Den har drabbat hundratusentals människor och krävt tusentals liv och skapat omfattande förödelse i ett redan fattigt och utsatt land. 70 000 barn under fem år är i behov av akut hjälp. Efter den första jordbävningen begärde Nepals regering internationell hjälp för att klara de omfattande insatser som behövdes.

Biståndsminister Isabella Lövin har sagt att regeringen är beredd att bistå med ytterligare stöd till Nepal i återbyggnadsarbetet om det skulle behövas.

Den 12 maj drabbades landet för andra gången av en mycket kraftig jordbävning och befinner sig nu i en humanitär katastrofsituation. Detta är den värsta kända katastrof landet någonsin råkat ut för. 700 000 byggnader har förstörts och 8 534 döda har påträffats och dödssiffran väntas stiga.

Nepals regering har nyligen gått ut och bett om ett stort internationell stöd på 2 miljarder dollar för att klara återuppbyggnaden.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Isabella Lövin:

 

På vilket sätt är regeringen redo att bistå Nepal i återuppbyggnadsarbetet efter jordbävningarna?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2015-05-26 Överlämnad: 2015-05-26 Anmäld: 2015-05-27 Svarsdatum: 2015-06-03 Sista svarsdatum: 2015-06-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga