stöd till nazismens offer

Skriftlig fråga 1998/99:709 av Pilsäter, Karin (fp)

Pilsäter, Karin (fp)
Fråga 1998/99:709 av Karin Pilsäter (fp) till statsrådet Pierre Schori om stöd till nazismens offer

 

I Sverige gör vi ett stort arbete för att levandegöra kunskapen om Förintelsen och Förintelsens offer, särskilt att förmedla vidare kunskapen kring detta och våra demokratiska värderingar om alla människors lika värde till unga människor. Detta arbete är minst lika viktigt i dag som tidigare. Nynazistiska organisationer sticker upp sina fula trynen och det mesta tyder på att nynazistiska idéer har samband med de brutala polismorden i Östergötland. Arbetet med att skapa goda värderingar hos människor får inte avstanna en minut. Alla demokratiska krafter i vårt land måste samverka för att ge ett entydigt besked - antisemitism och rasism kan aldrig accepteras.

den 4 juni

Samtidigt finns det människor i vårt land som personligen bär med sig minnen och erfarenheter av Förintelsen. Människor som kommit hit exempelvis undan dagens antisemitism i Ryssland och Ukraina, vilka i somliga fall inte erhåller skydd och uppehållstillstånd i vårt land. Deras historia och erfarenheter borde vägas in tillsammans med den nuvarande situationen och deras behov av återförening med unga familjemedlemmar. De människor som till följd av Förintelsen bär på fasansfulla minnen borde få dessa upplevelser beaktade i en asylprövning.

 

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Schori vilka åtgärder han är beredd pröva för att säkerställa att de människor som överlevt Förintelsen skall kunna få en värdig behandling av ansökningar om uppehållstillstånd i Sverige.

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-06-04 Anmäld: 1999-06-10 Besvarad: 1999-06-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga