Stöd till minoriteter

Skriftlig fråga 2014/15:486 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Daesh (Islamiska staten) med flera terrororganisationer opererar som bekant runt om i världen, med flyktingströmmar och stora katastrofer som följd. I Irak och Syrien, men även i andra delar av Mellanöstern och Afrika sker systematisk förföljelse av grupper som kurder, assyrier, kaldéer, yazidier och syrianer. Kort sagt är etnisk rensning samt diskriminering av olika grupper baserat på ursprung ett faktum även år 2015.

Bortsett från dessa tragedier går även fornminnen och historiska platser förlorade då främst islamister härjar fritt i områden som de erövrat.

Med hänvisning till ovanstående önskar jag ställa följande fråga till urtikesminister Margot Wallström:

På vilket sätt stöttar ministern och regeringen minoriteter i konfliktzoner, och avser ministern att verka för ett särskilt, kanske militärt, stöd till dessa grupper?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-04-29 Överlämnad: 2015-05-04 Anmäld: 2015-05-05 Svarsdatum: 2015-05-13 Sista svarsdatum: 2015-05-13
Svar på skriftlig fråga