Stöd till mindre lokala nyhetsbyråer

Skriftlig fråga 2018/19:790 av Anders Österberg (S)

Anders Österberg (S)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

I år ska ett statligt stöd för att stärka den lokala journalistiken delas ut. Konkurrensen om pengarna är hård och fler än 30 företag har sökt, varav flera stora tidningshus som omsätter miljarder och har hundratals anställda. Men även den mycket lokala Nyhetsbyrån Järva har sökt mediestöd.

Det är första gången som Myndigheten för press, radio och tv delar ut ett statligt stöd för att stärka den lokala journalistiken. Varje kommun, eller område, kan som mest få 1 miljon kronor i stöd.

Mer än 30 företag har skickat in över 130 ansökningar. De flesta är stora tidningskoncerner, som till exempel Gota Media med sammanlagt 724 anställda. De söker bidrag till 18 kommuner där de redan har redaktioner, och i en intervju med SR:s Kulturnytt framgår att de inte har några planer på att utöka verksamheten.

Hall Media, som äger 13 tidningar i Småland, söker bidrag och likaså Norrbottens Media AB som äger NSD, Norrbottens-Kuriren och 13 gratistidningar.

Stampen Lokala Medier AB äger drygt 20 tidningar och är ett tidningshus som vid flera tillfällen varit nära konkurs. Men staten har gång på gång gått in och räddat bolaget, sammanlagt med mer pengar än hela det svenska presstödet. Stampen får nu 40 miljoner om året i presstöd, men har dessutom sökt mediestödet för lokal journalistik.

Mittmedia AB, nyligen uppköpt av Bonnier News, med 1 100 anställda i 28 olika ”titlar” och miljarder i omsättning, gör likadant.

Men Konkurrensverket säger i ett yttrande till regeringen att stödet i första hand bör gå till verksamhet med stark lokal förankring och inte till etablerade medieföretag. 

Det finns några mindre medieföretag bland de sökande, till exempel Tidningar i Norr AB, Kanal Regional som ger ut Kumlanytt och Sydnärkenytt, och Folkrörelsernas Medieförening i Västerås, som sänder icke-kommersiell lokalradio.

Den enda tidningen från ett så kallat utsatt område är Nyhetsbyrån Järva. Det finns en rad krav som ska uppfyllas för att komma ifråga för det statliga stödet för lokal journalistik. Av de tio uppställda kraven uppfyller Nyhetsbyrån Järva de flesta.

Alla medieföretag som söker mediestöd måste kontrolleras av ett oberoende företag. Därför har TS Mediefakta/Kantar-Sifo mätt och kontrollerat Nyhetsbyrån Järvas produktion och verksamhet och utfärdat ett intyg till Myndigheten för press, radio och tv.

Nyhetsmediet måste uppfylla följande krav:

  1. Ha ett redaktionellt innehåll som utgör minst 50 procent av hela innehållet (Nyhetsbyrån Järva har 100 procent redaktionellt innehåll).
  2. Ha exklusivt, egenproducerat redaktionellt innehåll bestående av nyhetsbevakning och granskning om minst 20 procent av hela innehållet (Nyhetsbyrån Järva har 88 procent exklusivt, egenproducerat redaktionellt innehåll).
  3. Vara allmänt tillgängligt (Nyhetsbyrån Järva kan läsas av alla, utan kostnad eller medlemskap).
  4. Ha en egen titel med självständiga redaktionella resurser, med det avses ett allmänt nyhetsmedium som ska vara redaktionellt självständigt från andra nyhetsmedier (Nyhetsbyrån Järva är ett självständigt och oberoende nyhetsmedium).
  5. Ha en ansvarig utgivare som har ett eget handlingsutrymme och ansvara för hela nyhetsmediets innehåll (ansvarig utgivare för Nyhetsbyrån Järva är Kerstin Gustafsson Figueroa).
  6. Följa god medieetisk sed (Nyhetsbyrån Järva följer de pressetiska reglerna och är ansluten till det pressetiska systemet).
  7. Främja tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning (Nyhetsbyrån Järvas innehåll är lättillgängligt; det som kännetecknar materialet är att det ska vara lättläst, korrekt och lättförståeligt).
  8. Vara riktad till en svensk målgrupp (Nyhetsbyrån Järva riktar sig alla som bor i Järva och övriga Sverige).
  9. Publiceras eller sändas minst 45 gånger per år (Nyhetsbyrån Järva publicerar artiklar minst en gång per dag).
  10. Ha minst 1 500 regelbundna användare per vecka (Nyhetsbyrån Järva har mer än dubbelt så många användare per vecka).

När det gäller omfattningen av det redaktionella innehållet per kalenderår uppfyller Nyhetsbyrån Järva inte kravet. De har bara producerat hälften så mycket text som krävs. Men å andra sidan säger Myndigheter för press, radio och tv att minst 50 procent av mediets innehåll måste vara redaktionell text. Eftersom Nyhetsbyrån Järva har 100 procent redaktionellt innehåll så kan man säga att de ändå uppfyller kravet. Trots allt detta så får inte Nyhetsbyrån Järva något stöd för 2019.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Vilken väg framåt skulle ministern se för att de små lokala nyhetsbyråerna ska kunna få stöd i framtiden eftersom det kan vara svårt att uppfylla alla kraven och det därigenom verkar som att de också missar möjligheten till stöd?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-06-17 Överlämnad: 2019-06-17 Anmäld: 2019-06-18 Svarsdatum: 2019-06-26 Sista svarsdatum: 2019-06-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga