Stöd till människor med psykisk ohälsa

Skriftlig fråga 2007/08:436 av Pehrson, Johan (fp)

Pehrson, Johan (fp)

den 7 december

Fråga

2007/08:436 Stöd till människor med psykisk ohälsa

av Johan Pehrson (fp)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Frivilligorganisationernas arbete för att ge daglig sysselsättning och arbetsrehabilitering för personer med psykisk ohälsa är mycket viktigt och det har också visat sig i undersökningar att deras insatser sparar resurser åt vård och psykiatri.

Sveriges Fontänhus är ett exempel på en sådan frivilligorganisation. De driver klubbhus dit medlemmar är välkomna och där de gemensamt sköter sysslorna för att få huset att fungera. I stället för att fokusera på den psykiska sjukdomen ser man till vad varje människa har att ge. De använder sig av arbetsinriktad rehabilitering för att få personer med psykisk ohälsa tillbaka till arbete. Deras arbetsträning har visat sig vara framgångsrik, inte minst för att minska stigmatiseringen av psykiskt sjuka människor.

Sveriges Fontänhus har nu skickat socialministern ett brev där man skriver att man är den enda organisationen i Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, som inte får statligt stöd. Med anledning av detta brev är min fråga till socialminister Göran Hägglund:

Vad planerar socialministern att ta för initiativ för att stödja Sveriges Fontänhus?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-12-07 Anmäld: 2007-12-07 Svar anmält: 2007-12-17 Besvarad: 2007-12-17
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-12-17)