Stöd till landstingen med anledning av flyktingkrisen

Skriftlig fråga 2015/16:499 av Mikael Dahlqvist (S)

Mikael Dahlqvist (S)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Sverige gör för närvarande en historiskt stor insats när det gäller att ta emot flyktingar som flyr krig i sina hemländer.

Som en följd av att många personer under en kort tid kommer till vårt land ökar också utmaningarna för våra välfärdssystem.

Vissa sektorer, som socialtjänsten, är extra ansträngda, men också hälso- och sjukvården påverkas. Flera landsting har redovisat ett ökat tryck inom delar av sin verksamhet som gör det svårt att genomföra all verksamhet man skulle vilja genomföra.

Vi vet exempelvis att alltför få asylsökande erbjuds hälsoundersökningar.

Jag vill därför fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

Vad gör statsrådet och regeringen för att stödja hälso- och sjukvårdens arbete med anledning av flyktingsituationen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-12-15 Överlämnad: 2015-12-16 Anmäld: 2015-12-17 Svarsdatum: 2015-12-30 Sista svarsdatum: 2015-12-30
Svar på skriftlig fråga