Stöd till kvinnoorganisationer

Skriftlig fråga 2005/06:1609 av Qarlsson, Annika (c)

Qarlsson, Annika (c)

den 15 maj

Fråga 2005/06:1609 av Annika Qarlsson (c) till statsrådet Jens Orback (s)

Stöd till kvinnoorganisationer

Under året som gått har riksdagen beslutat att öka stödet för kvinnors organisering. Det har varit ett långt arbete och mer än en utredning för att slutligen komma fram till detta. Det var ett utdraget arbete till viss del på grund av att det är nya organisationsformer som växer fram och det var viktigt att i det nya regelverket skulle finnas möjligheter till andra arbetsformer än de traditionella. Nu kommer signaler om att det varit en sen hantering, vilket kan ursäktas med när det är ett nytt system som ska införas. Men dessutom har det varit ett otydligt regelverk och ändrade regler efter ansökningstidens slut. Det kan ändå inte ha varit regeringens intentioner att det som skulle innebära utökat stöd till kvinnors organisering blev noll till organisationer som till exempel Haro. För deras del bidde det inte ens en tummetott.

Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta för att det utökade stödet till kvinnors organisering ska stödja en mångfald av organisationer och åsikter?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-05-15 Anmäld: 2006-05-15 Besvarad: 2006-05-24 Svar anmält: 2006-05-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-05-24)