Stöd till kvinnojourer

Skriftlig fråga 2013/14:355 av Fridolin, Gustav (MP)

Fridolin, Gustav (MP)

den 24 januari

Fråga

2013/14:355 Stöd till kvinnojourer

av Gustav Fridolin (MP)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (M)

Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) har vid ett flertal tillfällen talat om hur viktig den verksamhet som Sveriges kvinnojourer bedriver är. I statsministerns jultal 2011 utlovade han bland annat ökat stöd till kvinnojourer. I augusti förra året slog Terrafem larm om att deras stödboende var hotat. Pengarna som regeringen beviljat dem för 2013 räckte inte till. Den 3 september aviserade Maria Arnholm och Maria Larsson på SvD Brännpunkt att regeringen skulle fördubbla medlen för kvinnojourer. De nämnde särskilt Terrafem som en av de organisationer som skulle få mer pengar. I veckan gav Socialstyrelsen besked om anslagen för 2014. Anslaget till Terrafem är exakt lika stort som 2013 och innebär att deras stödboende inte har tillräcklig finansiering i år heller. Terrafem är en av två organisationer som erbjuder rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst.

När trycket blir högt och jourerna fulla tvingas de neka våldsutsatta kvinnor och barn hjälp och stöd. För vissa kan en dags väntan på att få skydd vara en fråga om liv eller död. Kvinnojourer måste få statliga resurser så att de kan bedriva långsiktig, oberoende skydds- och stödverksamhet. Det är nödvändigt för att stödet ska vara professionellt och tillräckligt. Det statliga bidraget ska vara i förhållande till antalet människor som bor i jourens eller jourernas geografiska område.

Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande fråga till statsminister Fredrik Reinfeldt:

Vilka åtgärder avser statsministern att vidta för att se till att kvinnojourerna får det ökade stöd som utlovats?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-01-24 Anmäld: 2014-01-28 Besvarad: 2014-02-05 Svar anmält: 2014-02-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-02-05)