Stöd till kvinnojourer som lämnat Roks

Skriftlig fråga 2005/06:369 av Andersson, Magdalena (m)

Andersson, Magdalena (m)

den 16 november

Fråga 2005/06:369 av Magdalena Andersson (m) till statsrådet Morgan Johansson (s)

Stöd till kvinnojourer som lämnat Roks

Kvinnojourer runt om i landet gör ett ovärderligt arbete och ska ha all respekt för sitt viktiga värv. Under året har ett antal jourer lämnat riksorganisationen Roks för att koncentrera sig på arbetet med utsatta kvinnor i stället för att ägna sig åt debatt om huruvida män är djur eller inte; turbulensen kring detta torde vara välbekant.

Staten stöder kvinnojourer i Sverige genom Socialstyrelsen. Medlen går till centrala organisationer som fördelar stödet vidare bland sina anslutna föreningar. Roks och SKR är sådana centrala organisationer. Jourer som lämnat centralorganisationen Roks kommer nu inte att få del av detta statens bidrag till kvinnojourerna. Roks avser inte att vidareförmedla pengar till de jourer som lämnat organisationen @ trots att de var medlemmar när storleken på statsbidraget bestämdes. Det finns således många jourer som går miste om ett värdefullt tillskott.

Min uppfattning är att den här situationen med ett antal kvinnojourer som helt och hållet kommer att gå miste om bidrag måste ses över. Det gäller både på kort och lång sikt. Under en interpellationsdebatt i våras uttalade folkhälsoministern att det kan vara aktuellt att se över stödet mellan de olika jourerna.

Jag vill därför fråga statsrådet Morgan Johansson vilka åtgärder han avser att vidta för att ett antal kvinnojourer inte ska gå miste om det bidrag de hade varit berättigade till om de hade kvarstått som medlemmar i centralorganisationen Roks.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2005-11-16 Anmäld: 2005-11-16 Besvarad: 2005-11-30 Svar anmält: 2005-11-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-11-30)