Stöd till kommunernas arbete att minska alkoholkonsumtionen

Skriftlig fråga 2006/07:1627 av Hallengren, Lena (s)

Hallengren, Lena (s)

den 7 september

Fråga

2006/07:1627 Stöd till kommunernas arbete att minska alkoholkonsumtionen

av Lena Hallengren (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Regeringen har beslutat att Alkoholkommittén ska läggas ned. Det innebär också slutet på en betydelsefull dialog med Alkoholkommittén och Statens folkhälsoinstitut för ett antal försökskommuner. Dessa kommuner undrar vad som händer nu. Vem eller vilka kommer att ansvara för det förebyggande arbetet? Vem kommer att se till att de får ta del av aktuell forskning?

Det förebyggande arbetet måste vara ett långsiktigt och prioriterat område som vi aldrig får ge upp. Medvetenheten om det har landat i den kommunala verksamheten, liksom hos polisen och andra berörda. Frågan har också involverats i föreningslivet och gett en ökad medvetenhet där.

Jag vill därför fråga statsrådet vilket stöd landets kommuner nu kommer att få i sitt viktiga arbete med att minska alkoholkonsumtionen, främst hos unga människor.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-09-07 Anmäld: 2007-09-18 Besvarad: 2007-09-21 Svar anmält: 2007-09-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-09-21)