Stöd till kommuner som drabbas särskilt hårt av coronakrisen

Skriftlig fråga 2019/20:1244 av Johan Hultberg (M)

Johan Hultberg (M)

till Statsrådet Lena Micko (S)

 

Coronaviruset skapar ett enormt mänskligt lidande och tar, trots hälso- och sjukvårdspersonalens alldeles enastående arbete, väldigt många liv. Men viruset angriper också vår ekonomi. Varselvågen växer sig allt större, och konkursbeskeden avlöser dessvärre varandra. För att dämpa krisens effekter har regeringen gjort en hel del bra. Men från Moderaternas sida är vi också tydliga med att mycket mer behöver göras. Och det nu. Det kan framstå som en sliten klyscha men regeringen gör helt enkelt för lite och för sent. Det riskerar att stå Sverige dyrt i form av utslagna företag och massarbetslöshet.

I detta exceptionella läge krävs mer kraftfulla åtgärder. Från Moderaternas sida har vi föreslagit att staten under en kortare period ska gå in med 100 miljarder per månad för att stötta företagen så att de klarar att överbrygga den akuta fasen. Konkret vill vi bland annat tillfälligt helt slopa arbetsgivaravgifterna och täcka företagens kostnader vid stora inkomsttapp.

Coronakrisen slår hårt mot svensk ekonomi överlag men vissa branscher och delar av vårt land är särskilt hårt drabbade. Handeln är en bransch som drabbats extra hårt. Besöksnäringen en annan. För kommuner där dessa branscher är stora innebär coronakrisen nu en enorm prövning med stigande arbetslöshet och sjunkande skatteintäkter som följd. Konsultbolaget WSP har i rapporten Coronakrisen och besöksnäringen gått igenom hur krisen slår mot kommuner som är beroende av besöksintensiva verksamheter såsom sällanköpshandeln, restauranger och hotell. De kommuner som drabbas hårdast är alla tre kommuner med betydande gränshandel, nämligen Strömstad, Eda och Haparanda. Strömstad är en kommun som är alldeles extra hårt drabbad då man både har mycket omfattade handel och turism. WSP:s granskning visar att Strömstad är den kommun med högst andel sysselsatta inom sällanköpshandel och den tredje högsta andelen sysselsatta inom hotell- och restaurangbranschen. Fler än var fjärde Strömstadsbo är sysselsatt inom just dessa branscher.

Som Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland konstaterar i ett brev till Anders Ferbe, nationell samordnare med anledning av coronaviruset och dess effekter på näringslivet, så är det många små kommuner i nordvästra Västra Götaland som nu befinner sig i en unikt utsatt situation. Detta på grund av ett stort beroende av besöksnäringsnäringen och handeln som i sin tur är beroende av kunder från vårt västra naboland Norge. Strömstad är hårdast drabbat, undertecknads hemkommun Tanum bedöms av WSP vara den femte hårdast drabbade kommunen men coronakrisen slår som VG-regionen och länsstyrelsen konstaterar mycket hårt mot hela nordvästra Västra Götaland.

Regeringen slår sig nu för bröstet för att man gör ett historiskt stort tillskott på 20 miljarder till landets kommuner och regioner. Detta motsvarar dock bara den förväntade minskningen av skatteintäkter. Dessa 20 miljarder täcker inte andra inkomstbortfall och framför allt inte de stora merkostnader som nu uppstår. Mycket mer måste till. Och regeringen behöver särskilt stötta kommuner som nu drabbas extra hårt. För att hejda spridningen av det nya coronaviruset och för att rädda människor från att insjukna och i värsta fall dö av covid-19 hålls gränser stängda, och människor undviker att besöka butiker, restauranger och hotell helt i linje med statens, genom Folkhälsomyndigheten, givna rekommendationer. Då måste staten ta ansvar för att hjälpa de företag, kommuner och enskilda människor som drabbas hårt ekonomiskt av restriktionernas och rekommendationernas effekter.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Lena Micko:

 

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att stötta kommuner som drabbas särskilt hårt av coronakrisen? 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-04-22 Överlämnad: 2020-04-22 Anmäld: 2020-04-23 Svarsdatum: 2020-04-29 Sista svarsdatum: 2020-04-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga