stöd till kommunala bostadsbolag

Skriftlig fråga 1997/98:811 av Hellberg, Owe (v)

Hellberg, Owe (v)
Fråga 1997/98:811 av Owe Hellberg (v) till inrikesministern om stöd till kommunala bostadsbolag

Regeringen föreslår att en delegation inrättas för att hantera stöd till kommuner med övermäktiga åtaganden för boendet. Det är bra, men begränsningen i delegationens direktiv, som säger att det är kommunens förmåga att klara bostadsföretagets svårigheter och inte svårigheterna i sig, som skall bestämma inriktningen och omfattningen av statens utgifter, försvårar läget. I ett stort antal kommuner är både bostadsbolagets och kommunens ekonomi i kris, vilket gör att de troligen får hjälp. En rad kommuner klarar sig dock hyfsat, men kommer att få det mycket svårt på grund av att de kommunala bostadsbolagen befinner sig i en brant utförsbacke med krav på stora ägartillskott. Detta kommer då att gå ut över barnomsorg, skola och äldrevård, de områden som regeringen säger sig vilja värna. Ett tydligt exempel på detta är Söderhamns kommun, där det kommunala bostadsbolaget nu behöver ett mycket stort ägartillskott för att komma till rätta med sina problem. Kommunens ekonomi är fortfarande någorlunda god, men kommer naturligtvis att påverkas kraftigt av åtaganden gentemot bostadsbolaget. En klok åtgärd från statens sida vore att göra det möjligt för att den delegation som skall arbeta från den 1 juli 1998, att när det är lämpligt kunna förhandla direkt med det kommunala bostadsbolaget, utan att först begära att kommunen skall försättas i en krissituation.

Min fråga till ministern blir då följande:

Är ministern beredd att ändra i delegationens direktiv, så att det blir möjligt att ge stöd direkt till det kommunala bostadsbolaget i Söderhamn, utan att blanda in kommunens ekonomiska situation i förhandlingen?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-06-02 Besvarad: 1998-06-11 Anmäld: 1998-06-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga