Stöd till kolkraftverk i Kosovo

Skriftlig fråga 2011/12:23 av Karlsson, Sara (S)

Karlsson, Sara (S)

den 4 oktober

Fråga

2011/12:23 Stöd till kolkraftverk i Kosovo

av Sara Karlsson (S)

till statsrådet Gunilla Carlsson (M)

Förra året uppmärksammades att Sverige, bland andra, gav sitt stöd till Världsbanken att låna ut pengar för byggnation av kolkraftverk i Sydafrika. Det var något som regeringen fick stark kritik för.

Nu har det kommit till min kännedom att ett liknande projekt finns i Kosovo där Världsbanken ska ge lån. Två EU-kommissionärer, Füle och Oettinger, har sänt ett brev till Världsbanken till stöd för projektet. Brevet är inte undertecknat av klimatkommissionär Hedegaard och hon nämns inte heller i brevet.

Hur, om alls, avser statsrådet Gunilla Carlsson att agera i och med detta?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-10-04 Anmäld: 2011-10-10 Svar anmält: 2011-10-12 Besvarad: 2011-10-12
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-10-12)