Stöd till IS-terrorister

Skriftlig fråga 2019/20:96 av Henrik Vinge (SD)

Henrik Vinge (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Jag skulle vilja ställa några uppföljningsfrågor efter min interpellationsdebatt med anledning av interpellation 2018/19:214 Kommunala åtgärder för återvändande IS-terrorister.

Under interpellationsdebatten fick jag intrycket av att regeringen uppfattar det som viktigt att betala ut försörjningsstöd till IS-terrorister för att socialtjänsterna runt om i landet på så sätt kan ha "koll" på potentiella terrorister och veta var de befinner sig.

Socialminister Lena Hallengren uttryckte det bland annat så här:

Jag [är] oerhört angelägen om att de [socialtjänsten] gör allt de kan för att också hjälpa polis och säkerhetspolis att se till att hålla koll på de individer som kan ha kommit till Sverige och som kan utgöra en fara."

"Men om de kommer tillbaka till någon kommun och om de har ett svenskt medborgarskap då är det att föredra att socialtjänsten känner till dem. När människor undrar vart de egentligen har tagit vägen ska vi ha koll på det. Säkerhetspolisen ska veta var dessa personer befinner sig. Så är fallet i dag, och så vill jag att det ska fortsätta att vara. Vi ska inte tvinga dessa personer att gå under jorden och kanske planera nya terrordåd."

Man ställer sig frågande till om regeringen vet hur många IS-återvändare som befinner sig i Sverige i detta nu, vet var de befinner sig och om de har uppburit försörjningsstöd. Vet regeringen om de har fått hjälp att skaffa bostad? Vet socialministern hur mycket detta har kostat svenska kommuner?

Med anledning av detta skulle jag vilja ställa följande fråga till socialminister Lena Hallengren:

 

Har socialministern i sin yrkesutövning fått uppgifter om hur många IS-återvändare som befinner sig i Sverige nu, var de befinner sig och om de på något vis har uppburit försörjningsstöd eller om de har fått hjälp med bostad efter återvändandet, och om socialministern inte har fått uppgifter om detta, kommer socialministern att ta initiativ till att få ett sådant underlag som grund för framtida lagstiftning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Överlämnad: 2019-10-03 Anmäld: 2019-10-04 Svarsdatum: 2019-10-09 Sista svarsdatum: 2019-10-09
Svar på skriftlig fråga