Stöd till Internationella Företagarföreningen i Sverige, IFS

Skriftlig fråga 2006/07:244 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 30 november

Fråga

2006/07:244 Stöd till Internationella Företagarföreningen i Sverige, IFS

av Luciano Astudillo (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Den socialdemokratiska regeringen har stött Internationella Företagarföreningen i Sverige, IFS, ekonomiskt årligen. IFS arbetar med att ge kvalificerad rådgivning till invandrare som vill starta egna företag. Denna rådgivning har varit framgångsrik.

Sedan 1996 har Internationella Företagarföreningen i Sverige hjälpt till att starta drygt 4 000 företag. IFS finns i dag på 15 platser i landet och har totalt 32 anställda som ger rådgivning på 28 olika språk @ enligt IFS startas numera vart femte företag av invandrare. I dag har Sverige ca 70 000 invandrarägda företag, som sysselsätter 250 000 personer.

Men fortfarande stöter många företagare med invandrarbakgrund på åtskilliga hinder. Ett av de stora hindren är kontakter med finansiärer och kapitalanskaffning. De nya svenskarna har ofta inte samma förutsättningar. Det kan bero på många faktorer. Det kan handla om att kunna presentera sin affärsidé och sin affärsplan på ett övertygande sätt. Det kan bero på språkliga brister och begränsade kunskaper om det regelverk som styr företagandet i Sverige.

Med anledning av detta vill jag fråga näringsministern:

Vilka initiativ avser ministern att ta för att ge IFS framgångsrika verksamhet fortsatt stöd?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-11-30 Anmäld: 2006-11-30 Besvarad: 2006-12-12 Svar anmält: 2006-12-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-12-12)