Stöd till HBT-personer i Uganda

Skriftlig fråga 2008/09:940 av Linde, Hans (v)

Linde, Hans (v)

den 14 maj

Fråga

2008/09:940 Stöd till HBT-personer i Uganda

av Hans Linde (v)

till statsrådet Gunilla Carlsson (m)

Situationen i Uganda för homosexuella, bisexuella och transpersoner blir allt svårare. I mars i år anordnade organisationen Family Life Network en antigaykonferens varefter flera demonstrationer mot HBT-personer har hållits i landet. Flera tidningar har publicerat namn och personuppgifter på personer som antas vara HBT-personer, vilket är mycket farligt i Uganda där samkönade sexuella handlingar mellan samtyckande vuxna är kriminaliserade med ett maximalt straff på livstids fängelse.

Ministrar i Uganda har vid flera tillfällen krävt en striktare lagstiftning mot HBT-personer och i maj sade president Yoweri Museveni att homosexualitet är ett västerländskt abnormt påfund som inte kan accepteras i Uganda. Som en del av detta hårdnande klimat för HBT-personer har fem män nyligen arresterats misstänkta för homosexuellt uppförande. Flera av dem har åtalats för brott mot naturen och de riskerar nu mycket stränga straff. En av männen, som även åtalats för övergrepp på en minderårig, riskerar dödsstraff.

Sveriges nuvarande samarbetsstrategi med Uganda lyfter fram vikten av att vi arbetar med mänskliga rättigheter för HBT-personer. Under rådande omständigheter är det viktigt att Sverige verkar för att arresteringar, trakasserier och hot mot HBT-personer och dem som försvarar HBT-personers rättigheter upphör. Sverige måste också tydligt motsätta sig försök att skärpa lagstiftningen för samkönade sexuella kontakter mellan samtyckande vuxna. Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att Sverige via utvecklingssamarbetet med Uganda ska garantera att landets HBT-personer får rätt att uttrycka sin sexualitet och könsidentitet och tillförsäkras sina mänskliga rättigheter?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-05-14 Anmäld: 2009-05-14 Besvarad: 2009-05-25 Svar anmält: 2009-05-26
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-05-25)