Stöd till god samhällsstyrning i Afrika

Skriftlig fråga 2007/08:1561 av Ohlsson, Birgitta (fp)

Ohlsson, Birgitta (fp)

den 20 augusti

Fråga

2007/08:1561 Stöd till god samhällsstyrning i Afrika

av Birgitta Ohlsson (fp)

till statsrådet Gunilla Carlsson (m)

Afrika söder om Sahara framställs ofta i dyster dager. Men på flera fronter är demokratin och ekonomin på frammarsch i regionen. År 1976 var bara 7 procent av de afrikanska länderna demokratier. 30 år senare var en dryg tredjedel diktaturer och hela en fjärdedel etablerade demokratier och utöver detta fler länder på väg i rätt riktning.

Men för att människorna i Afrika söder om Sahara ska kunna skörda frukterna av fria val och ökad handel krävs unga ledare som arbetar för reformer för god samhällsstyrning.

Fortfarande finns stora utmaningar i Afrika. De statliga och juridiska institutionerna är på många håll svaga och plågas av korruption. Ett avgörande sätt att bidra till god samhällsstyrning är att stödja unga ledare som har potential och förmåga att reformera och göra samhällsinstitutioner mer transparanta och välfungerande. Ett exempel är människorättsorganisationen Freedom House, vars Africa Institute for Governing with Integrity utbildar och tränar unga ledare i Afrika i arbetet med att reformera sina hemländers samhällsinstitutioner.

Det är bra att Sverige i sin biståndspolitik prioriterar demokratisk utveckling i Afrika. För att förankra demokratin är det nödvändigt att stödja människorna som kommer att bära upp demokratin i praktiken.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att stödja utbildningsprogram för unga ledare i begynnande demokratier i Afrika söder om Sahara?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-08-20 Anmäld: 2008-08-21 Besvarad: 2008-09-01 Svar anmält: 2008-09-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-01)