Stöd till Global Safe Abortion Fund

Skriftlig fråga 2005/06:1361 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 4 april

Fråga 2005/06:1361 av Carina Hägg (s) till utrikesminister Carin Jämtin (s)

Stöd till Global Safe Abortion Fund

 

Den transnationella organisationen IPPF (International Planned Parenthood Federation) som arbetar för sexuell och reproduktiv hälsa har tagit initiativ till Global Safe Abortion Fund. Denna fond är skapad för att stödja program och projekt med syftet att öka tillgängligheten på säkra aborter i världen. IPPF vill med detta bidra till att uppnå millenniemål nummer 5 @ att minska mödradödligheten i världen. Mot bakgrund av såväl behovet av insatser som regeringens SRHR-policy, vill jag lyfta fram frågan om ekonomsikt stöd från Sverige.

Jag vill fråga utrikesminister Carin Jämtin om hon avser att föreslå att Sverige ska stödja IPPF Global Safe Abortion Fund och på vilket sätt ett stöd skulle kunna uttryckas.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-04-04 Anmäld: 2006-04-04 Besvarad: 2006-04-12 Svar anmält: 2006-04-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-04-12)