Stöd till det självmordspreventiva arbetet

Skriftlig fråga 2005/06:1844 av Lindgren, Ulrik (kd)

Lindgren, Ulrik (kd)

den 16 juni

Fråga 2005/06:1844 av Ulrik Lindgren (kd) till statsrådet Morgan Johansson (s)

Stöd till det självmordspreventiva arbetet

Många människor mår dåligt i dag. Under 2003 valde hela 1 376 personer över 15 år att ta sitt liv. Av dessa var 975 män och 401 kvinnor. Självmord är i dag den högsta enskilda dödsorsaken för män i åldern 15@44 år.

Självmordsproblematiken går oroande långt ned i åldrarna. Enkätundersökningar i Stockholms högstadie- och gymnasieskolor visar att 7 % av pojkarna och 22 % av flickorna i åttonde klass haft självmordstankar under det senaste året.

Inom kort kommer regeringen att ta ställning till den framtida verksamheten för NASP, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, och om dess centrala expertfunktion inom självmordsprevention ska bibehållas och skyddas i form av en särskild inrättning vid Karolinska Institutet.

NASP har i dag en väl utvecklad organisation där man kombinerat forskning, expertfunktion, metodutveckling och information. Genom att samtidigt bedriva dessa verksamheter har NASP lyckats bygga en bro mellan forskning och implementering av det självmordspreventiva arbetet och involverar olika organisationer och myndigheter runtom i landet.

Det finns risk för att om NASP verksamhet splittras kommer den expertkunskap som byggts upp att försvinna. Att bygga upp en ny och bra verksamhet tar lång tid och är kostsamt.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga statsrådet:

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att NASP ska behålla sin expertfunktion inom området själmordsprevention?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-06-16 Anmäld: 2006-06-16 Besvarad: 2006-06-29 Svar anmält: 2006-10-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-06-29)