Stöd till demokrati och mänskliga rättigheter i Vietnam

Skriftlig fråga 2006/07:1508 av Ohlsson, Birgitta (fp)

Ohlsson, Birgitta (fp)

den 31 juli

Fråga

2006/07:1508 Stöd till demokrati och mänskliga rättigheter i Vietnam

av Birgitta Ohlsson (fp)

till statsrådet Gunilla Carlsson (m)

Trots en positiv ekonomisk utveckling fortsätter den vietnamesiska regimen att föra en repressiv politik mot oppositionella och människorättsaktivister. Under våren dömdes den romersk-katolske prästen Nguyen Van Ly till åtta års fängelse för sitt arbete för demokrati och mänskliga rättigheter. Ly har tidigare suttit fängslad som samvetsfånge i ett decennium och utsatts för omfattande hatkampanjer i statskontrollerade medier efter sin medverkan i en utfrågning om situationen för mänskliga rättigheter i Vietnam i den amerikanska kongressen. Ly är bara en av drygt 15 personer som dömts till långa fängelsestraff sedan mars i år. I november 2006 spärrade regimen även in Bui Thi Kim Thanh på ett mentalsjukhus efter att hon hjälpt bönder som utsatts för konfiskering av land. Den 19 juli slog polisen i Saigon med våld ned protester från bönder som fredligt demonstrerat för landrättigheter.

Europaparlamentet fördömde i en resolution den 12 juli förtrycket i Vietnam, och människorättssituationen uppmärksammas också i en FN-rapport till generalförsamlingen från den 8 mars. Sverige måste tydligt och kraftfullt stå bakom de personer som fängslas och får se sina mänskliga rättigheter kränkta i kampen för demokrati och mänskliga rättigheter. Den svenska regeringen måste alltid vara en nagel i ögat på dem som vill förtrycka sin befolkning för att kunna bevara egna privilegier i korrumperade regimer.

Under 2006 gav Sida 315 miljoner kronor i bistånd till Vietnam. Min fråga till biståndsminister Gunilla Carlsson är följande:

Vilka konkreta åtgärder har statsrådet vidtagit för att inom ramen för det svenska biståndet stödja oppositionella och demokratiaktivister samtidigt som man tillser att inga svenska biståndspengar hamnar i fickorna på företrädare för den regim som på ett så brutalt sätt förtrycker sitt eget folk?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-07-31 Anmäld: 2007-08-16 Besvarad: 2007-08-20 Svar anmält: 2007-08-23
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-08-20)