Stöd till Bosnien, Serbien och Kroatien

Skriftlig fråga 2013/14:638 av Jasenko Omanovic (S)

Jasenko Omanovic (S)

till Statsrådet Hillevi Engström (M)

 

Översvämningarna i Bosnien, Serbien och Kroatien sägs vara den värsta katastrofen i området på hundra år. Över 40 människor har mist sitt liv, en miljon saknar rent dricksvatten och uppemot en halv miljon är hemlösa sedan hus har spolats bort eller gjorts obeboeliga av vattenmassorna.

Hjälporganisationer från olika länder finns på plats för att ge humanitär hjälp med mat, kläder, mediciner, vattenrening och andra liknande behov. Sverige bistår med experter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som bland annat ska bedöma hjälpbehovet och koordinera den hjälp som redan finns på plats. Det sker i samarbete med lokala myndigheter, FN och EU.

Det största hjälpbehovet kommer att handla om att bygga upp infrastrukturen, nya bostäder och andra byggnader. Även röjning av minor kommer att vara aktuellt, då de har flutit upp med vattnet.

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att Sverige aktivt ska delta i återuppbyggnaden av översvämningsdrabbade delar i Bosnien, Serbien och Kroatien?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Överlämnad: 2014-05-26 Inlämnad: 2014-05-26 Sista svarsdatum: 2014-06-04 Besvarad: 2014-06-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga