Stöd till befattningar i Somalia

Skriftlig fråga 2013/14:3 av Hägg, Carina (S)

Hägg, Carina (S)

den 18 september

Fråga

2013/14:3 Stöd till befattningar i Somalia

av Carina Hägg (S)

till statsrådet Hillevi Engström (M)

Somalias framsteg ska välkomnas, men landet, som består av flera regioner, behöver ännu mer stöd och samverkan samt investeringar. Strategin för en fortsatt väg ut ur konflikt (New Deal) ska också kunna genomföras i praktiken. Då krävs uppbyggnad av institutioner som människor har förtroende för, av rättsstatsprincipen och av säkerheten, och en pålitlig finansiell förvaltning behöver införas. En stabil utveckling främjar relationer till grannländer och stabilitet på Afrikas horn. Konferensen i Bryssel Ny giv för Somalia med ett avtal mellan Somalia och det internationella samfundet kommer att bidra till landets utveckling mot fred och tillväxt. En fråga är vilken som är Sveriges regerings vision och prioriteringar för Somalias framtid men också på vilka punkter dessa skiljer sig från landets egna prioriteringar för utveckling.

Somaliernas politiska arbete med att färdigställa sin konstitution och att kunna definiera staten är angelägna steg att ta. Min mening är att ansvar ska kunna utkrävas och att finansieringsmekanismer ska vara effektiva. En modern förvaltning kräver hög kompetens och ska motsvara krav från medborgarna och omvärlden, vilket förutsätter även en långsiktig planering. Ett konkret förslag är att Sverige finansiellt sekunderar och stöder inrättande av befattningar för nyckelpersoner i kompetenshöjande syfte under uppbyggnadsfasen av institutioner och förvaltningar.

Jag har följande fråga:

Har statsrådet och regeringen för avsikt att verka för att finansiellt stöd ges för inrättande av befattningar inom Somalias förvaltning och institutioner?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-09-18 Anmäld: 2013-09-18 Besvarad: 2013-09-25 Svar anmält: 2013-09-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-09-25)