stöd till barnfamiljer i kontakterna med skolan

Skriftlig fråga 2000/01:1250 av Lundberg, Inger (s)

Lundberg, Inger (s)

den 18 maj

Fråga 2000/01:1250

av Inger Lundberg (s) till socialminister Lars Engqvist om stöd till barnfamiljer i kontakterna med skolan

Gårdagens LO-rapport om skolan bekräftar den stora utmaning, som ligger i målet att alla barn ska få samma chanser i skolan. Särskilt utsatta är de barn, vars familjer har tunga sociala problem. Flera lärare har bekräftat bilden av barn med goda studieförutsättningar i grunden, men som på grund av tunga sociala problem misslyckas mycket allvarligt med sitt skolarbete. Det kan handla om det enskilda barnets problem liksom om familjens bristande ork och förmåga att ge sitt barn det stöd andra barn får. Regering och riksdag har på senare år gjort tydliga markeringar av barnperspektivet i sociallagstiftningen. Där blir skolan allt viktigare när nu goda kunskaper och trygghet i skolan oftast är en förutsättning för barnens framtida möjligheter. Min bild av socialtjänsten är att insikterna om skolans betydelse för barnets utveckling och metoderna för att stödja barnen inför skolarbetet, och föräldrarna i deras samverkan med skolan fortfarande behöver utvecklas.

Jag vill därför fråga socialministern om han är beredd att ta initiativ för att stärka socialtjänstens möjligheter att stötta utsatta barn och föräldrar i deras kontakter med, och arbete i skolan.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2001-05-18 Anmäld: 2001-05-29 Besvarad: 2001-05-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-05-29)