Stöd till anhöriga till våldsdödade

Skriftlig fråga 2019/20:170 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

I Sverige finns det föreningar och organisationer som stöder anhöriga till våldsdödade. De gör en stor insats för att hjälpa anhöriga att klara av en mycket svår och traumatisk situation.

En förening som gör en stor insats är Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade (RAV), men det finns även andra organisationer som arbetar med liknande frågor.  RAV arbetar med mycket små ekonomiska förutsättningar men den erfarenhet som finns i föreningen borde användas av våra rättsvårdande myndigheter och kommuner. Det finns goda idéer om hur samhället skulle kunna hjälpa en anhörig betydligt bättre än i dag. Det kan handla om akut hjälp i en traumatisk situation men även om stöd och hjälp vid rättegångar och under den långa, svåra tiden efter ett allvarligt våldsdåd.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg?

 

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder i tjänsten för att underlätta verksamheten för anhörigföreningar som stöttar vid våldsdåd?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-11 Överlämnad: 2019-10-12 Anmäld: 2019-10-15 Svarsdatum: 2019-10-23 Sista svarsdatum: 2019-10-23
Svar på skriftlig fråga