Stöd till anhöriga när närstående radikaliseras

Skriftlig fråga 2020/21:2870 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Marléne Lund Kopparklint (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Enligt terrorexperten Magnus Ranstorp hör oroliga föräldrar av sig till honom som forskare för att de inte får hjälp av myndigheterna. Han menar att det inte är lätt att säga att det inte finns någon hjälp att få när ens närstående har radikaliserats till våldsbejakande islamism, vilket också ökar i Sverige (Expressen den 11 maj 2021).

Hotet från islamismen är inte över och det är ett svek mot svenska folket att inte mer har gjorts för att stoppa utvecklingen. Den våldbejakande islamismen har ökat stadigt. Från cirka 200 personer för tio år sedan uppskattar Säkerhetspolisen att det i dag finns omkring 2 000 våldsbejakande islamister i Sverige. Enligt Säpo har säkerhetshotet från den här gruppen ökat, och de bedömer att det kommer att fortsätta öka de närmaste åren. 150 IS-terrorister har kommit hem. Bara ett fåtal har ställts inför rätta och dömts, och miljöerna där de radikaliserades finns kvar, skriver Säpo i sin senaste årsbok.

Enligt Säpo är attentatshotet från våldsbejakande islamistisk extremism och den våldsbejakande högerextremistiska miljön fortsatt förhöjt.

Säpo ser detta som ett av de största hoten mot Sverige. Rekryteringen och radikaliseringen ökar. Helt uppenbart har inte tillräckligt gjorts för att stoppa utvecklingen, vilket är skrämmande. Ett sätt att bekämpa detta är att anhörigas rop på hjälp får gehör snabbt och att de får adekvat hjälp om de har en närstående som har radikaliserats.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Vilka insatser ämnar statsrådet vidta för att hjälpa anhöriga till närstående som radikaliserats till våldsbejakande islamistisk extremism som finns i Sverige, och vilket stöd kan de räkna med att få?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-05-17 Överlämnad: 2021-05-17 Anmäld: 2021-05-18 Svarsdatum: 2021-05-26 Sista svarsdatum: 2021-05-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga