Stöd för konvertering av oljeuppvärmningssystem

Skriftlig fråga 2005/06:563 av Saarinen, Ingegerd (mp)

Saarinen, Ingegerd (mp)

den 7 december

Fråga 2005/06:563 av Ingegerd Saarinen (mp) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin (s)

Stöd för konvertering av oljeuppvärmningssystem

I proposition 2005/06:32 Stöd för konvertering av oljeuppvärmningssystem i bostadshus nämns ingenting om möjligheterna att konvertera från stadsgas, som är oljebaserad, eller från naturgas, som ju också är fossil.

Avser ministern att komplettera detta i den kommande förordningen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2005-12-07 Anmäld: 2005-12-07 Besvarad: 2005-12-14 Svar anmält: 2005-12-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-12-14)