Stöd för förnybar diesel i lantbruket

Skriftlig fråga 2018/19:817 av Jens Holm (V)

Jens Holm (V)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Det kan dessvärre inte uteslutas att det också i sommar eller framtida somrar blir ett sådant extremt väder att det svenska lantbruket drabbas på ett sätt som gör att staten genom Jordbruksverket behöver träda in och stötta. Efter 2018 års torka, hetta och bränder utgick denna ersättning från hur mycket fossila drivmedel respektive lantbruk hade använt, vilket enligt Jordbruksverket inte skulle stimulera till ökad användning av dessa då det handlade om historisk förbrukning. För att detta ska stämma måste det snarast klargöras att kommande ersättningar utgår från en annan grund, vilket ur ett klimatperspektiv vore logiskt eftersom de fossila bränslena spelar en omfattande och negativ roll för klimatförändringarna. Kombinerat med att dieselstödet den 1 juli i år höjdes till 2 kronor och 43 öre per liter, men enbart för fossila drivmedel, är annars signalen till lantbruket tydlig och starkt bekymmersam: användningen av fossila drivmedel premieras, inte skiftet till förnybart med minskad klimatpåverkan och minskat importberoende.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Avser statsrådet att verka för att framtida stöd till lantbruket inte utgår från användning av fossila drivmedel?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-06-25 Överlämnad: 2019-06-26 Besvarad: 2019-07-10 Sista svarsdatum: 2019-07-10 Anmäld: 2019-08-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga