Stockholmsprogrammet

Skriftlig fråga 2008/09:1133 av Bodström, Thomas (s)

Bodström, Thomas (s)

den 10 augusti

Fråga

2008/09:1133 Stockholmsprogrammet

av Thomas Bodström (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

I somras godkände Litauens parlament en lag som bland annat förbjuder offentlig spridning av information som kan anses ge en positiv beskrivning av homosexualitet. Enligt medierna har presidenten inte godkänt lagen eftersom den är illa skriven. Lagen tycks med andra ord vara tillfälligt uppskjuten på grund av en formfråga.

Med hänsyn till det nya Stockholmsprogrammet som håller på att förhandlas fram och som innebär att medlemsländerna ska erkänna varandras domar är det viktigt att EU:s medlemsländer också delar värdegrund. Förvånande är då att när Sverige har ordförandeskapet i EU hörs ingenting om Litauens förändrade inställning till homosexualitet. Sverige som ordförandeland borde initiera en diskussion om denna fråga i samband med de möten som hålls då Stockholmsprogrammet tar form. Jag vill fråga justitieministern:

Vilka initiativ avser justitieministern att ta för att få till stånd en diskussion om värdegrunden, som ligger bakom nämnda lag som parlamentet i Litauen röstat igenom, i samband med de överläggningar om ömsesidigt erkännande av domar som sker i framtagandet av Stockholmsprogrammet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-08-10 Anmäld: 2009-08-13 Besvarad: 2009-08-19 Svar anmält: 2009-08-20
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-08-19)