Stockholmsprogrammet

Skriftlig fråga 2008/09:1118 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 30 juli

Fråga

2008/09:1118 Stockholmsprogrammet

av Carina Hägg (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Vart femte år formulerar EU en strategi, en färdplan, på området för rättsliga och inrikes frågor. Sveriges initiativ till strategi har fått namnet Stockholmsprogrammet, att antas under Sveriges ordförandeskap.

Stockholmsprogrammet innehåller enligt kommissionens meddelande fyra prioriterade politikområden som ligger till grund för konkreta förslag på åtgärder inom områden som frihet, säkerhet och rättvisa. De fyra prioriterade områdena syftar till att främja medborgarnas rättigheter, att underlätta för medborgarna, att skydda medborgarna samt att främja ett mer integrerat och solidariskt samhälle.

Under punkten att skydda medborgarna återfinns även människohandel. Men positionerna innehåller så här långt låga ambitioner och vaga skrivningar. Jag vill se starka skrivningar mot människohandel och oroas därför av regeringens svaga position på detta område vid mötena i juli. Det är bekymmersamt att regeringen fortsätter att mörka sin ambitionsnivå i stället för att vara pådrivande. Att regeringen har vägrat att medverka till en ratificering av Europarådets konvention mot trafficking understryker ytterligare oron och splittringen inom regeringen i synen på prostitution.

Min fråga till justitieminister Beatrice Ask är:

Vilka initiativ har ministern tagit för att få en samling kring starka markeringar mot människohandel och prostitution i Stockholmsprogrammet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-07-30 Anmäld: 2009-08-13 Besvarad: 2009-08-19 Svar anmält: 2009-08-20
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-08-19)