Stockholm som finansiellt centrum

Skriftlig fråga 2007/08:1310 av Sacrédeus, Lennart (kd)

Sacrédeus, Lennart (kd)

den 5 juni

Fråga

2007/08:1310 Stockholm som finansiellt centrum

av Lennart Sacrédeus (kd)

till statsrådet Mats Odell (kd)

För en väl fungerande marknadsekonomi fyller aktiehandeln – på pålitliga, solida, effektiva och likvida börser – en central funktion. Stockholmsbörsen spelar därmed en synnerligen viktig roll för den finansiella infrastrukturen i Sverige och för att attrahera riskkapital till företagen i vårt land, främja aktiesparande och ägande, erbjuda finansiella tjänster, utgöra en betydande arbetsplats samt generera skatteintäkter till den gemensamma sektorn.

Samarbetsprojektet Finansplats Stockholm bevakar och främjar Stockholms position som norra Europas ledande finansiella centrum. Bakom projektet står bland annat Bankföreningen, Finansförbundet, Fondbolagens Förening, Fondhandlareföreningen, Försäkringsförbundet, Nasdaq OMX, NCSD Group, Stockholm Business Region och Stockholms Handelskammare.

Måndagen den 2 juni försenades igångsättandet av handeln på Stockholmsbörsen med 40 minuter till följd av inloggningsproblem. Dagen efter, tisdagen den 3 juni, upprepades samma problematik, fast i än större skala. Norden och Baltikum drabbades då av en börsförmörkelse i fem och en halv timmar innan de fem nordiska börserna i Stockholm, Oslo, Helsingfors, Köpenhamn och Reykjavik samt de tre baltiska aktiebörserna i Tallinn, Vilnius och Riga kunde öppna, inte på utsatt tid kl. 09.00, utan först kl. 14.30. Kaoset hindrade affärer för uppemot 20 000 miljoner kronor från att genomföras. Inte minst drabbade var småsparare utan alternativa handelsvägar. Detta är naturligtvis inte acceptabelt, en uppfattning jag utgår ifrån att statsrådet delar.

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att aktivt arbeta för den angelägna uppgiften att nu stärka Stockholm som norra Europas ledande finansiella centrum?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-06-05 Anmäld: 2008-06-05 Besvarad: 2008-06-11 Svar anmält: 2008-06-11
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-06-11)