Stipendier för bristyrken

Skriftlig fråga 2013/14:475 av Olsson, Hans (S)

Olsson, Hans (S)

den 10 mars

Fråga

2013/14:475 Stipendier för bristyrken

av Hans Olsson (S)

till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M)

Utbildningsministern har utlovat en skattefri premie till vissa lärarstuderande i samband med deras examen. Uppenbarligen handlar det om att staten ska införa ett nytt stipendium som direktfinansieras från statsbudgeten. Stipendiets syfte förefaller vara att stimulera till just denna typ av lärarstudier och därmed lösa en brist på arbetskraft som uppstått. Frågan är nu inom vilka andra bristyrkesutbildningar arbetsmarknadsministern vill inrätta stipendier. Uppenbarligen är nämligen regeringens lösning på bristyrkesproblematik att inrätta skattefria stipendier. I grunden är detta givetvis en ohållbar linje eftersom vi i så fall skulle få en uppsjö av olika stipendier, och frågan inställer sig vad som ska göras då balans återuppstått för yrkesgruppen eller yrkeskategorin i fråga. Ska då stipendierna avvecklas?

Fråga:

Hur ser arbetsmarknadsministern på stipendier som instrument för att lösa brist på arbetskraft inom vissa yrken eller yrkeskategorier?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-03-10 Anmäld: 2014-03-11 Besvarad: 2014-03-19 Svar anmält: 2014-03-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-03-19)