Stims kulturpolitiska roll och skyddstiden i upphovsrätten

Skriftlig fråga 2005/06:1923 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 17 juli

Fråga 2005/06:1923 av Carina Hägg (s) till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky (s)

Stims kulturpolitiska roll och skyddstiden i upphovsrätten

Sommar är förknippad med musik och allsångskvällar är ett populärt inslag. Släktingar i flera led till upphovsmän och upphovskvinnor kan samtidigt glädjas dubbelt av all denna sångglädje då upphovsrätten till skapade verk gäller under upphovsmannens livstid plus 70 år. En skyddstid som är oproportionerlig i förhållande till syftet med skyddstid och med tanke på ersättningsskyldigheten. Det är högst rimligt att en konstnärs verk är skyddade under dennes livstid och något ytterligare år. Men att ersättning för verk utgår till andra än verkens upphovsmän och under lång tidsutdräkt ifrågasätts och bör leda till omprövning. Stim bör få en bättre balans mellan inkomster och sitt musikkulturella uppdrag.

Har ministern vidtagit någon åtgärd för att begränsa skyddstiden för upphovsrättsliga verk till dödsår plus något ytterligare år under en övergångstid?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-07-17 Besvarad: 2006-08-10 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-08-10)