Stigmatisering av ekonomiskt utsatta människor

Skriftlig fråga 2016/17:1195 av Faradj Koliev (S)

Faradj Koliev (S)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Stigmatisering är inte ett nytt fenomen utan har existerat i alla samhällen i alla tider. Det som är nytt är hur stigmatisering påverkar människors möjligheter till ett anständigt liv. Arbetslösa och ekonomiskt utsatta människor hör till de mest utsatta grupperna i många samhällen, inklusive i Sverige.

Forskning visar att många människor upplever sig stigmatiserade på grund av deras prekära situation. Det kan handla om fördomar som den att personer som är arbetslösa befinner sig i denna situation på grund av lathet eller en allmän ovilja att prestera. Sådana fördomar är inte bara ogrundade utan också ineffektiva. 

Stigmatiseringen ökar risken för depression, dålig självkänsla och självmordstankar. Människor som lever på försörjningsstöd och skäms över sin situation känner sig oftare maktlösa inför offentliga institutioner och isolerar sig i större utsträckning från övriga samhället. Forskningen visar också att arbetslösa, som ett resultat av stigmatiseringen, har svårare att komma in på arbetsmarknaden på grund av förlorad självkänsla och produktivitet. 

I World Values Survey 1981–2000 angav närmare en fjärdedel av svenskarna, 22 procent, att fattigdom är ett resultat av lathet och brist på vilja eller motivation. Motsvarande siffra för Tyskland var 12 procent.

Diskriminerande föreställningar om ekonomiskt utsatta människor måste därför bekämpas enligt samma principer som de som gäller för hur vi hanterar diskriminering baserad på kön, klass och etnicitet. Men vi behöver veta mer om hur ekonomiskt utsatta människor i Sverige upplever sin vardag och hur fördomar påverkar deras möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Därför skulle det vara bra att tillsätta en utredning om detta som kunde titta närmare på situationen och föreslå åtgärder för att bekämpa detta.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

 

Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att bekämpa fördomar om ekonomiskt utsatta människor?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-04-04 Överlämnad: 2017-04-05 Anmäld: 2017-04-06 Svarsdatum: 2017-04-12 Sista svarsdatum: 2017-04-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga