Stigande ungdomsarbetslöshet

Skriftlig fråga 2019/20:214 av Tobias Andersson (SD)

Tobias Andersson (SD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

I spåren av att Sveriges industrikonjunktur försvagas, bland annat till följd av impulser från en dämpad och bitvis orolig världsekonomi, stiger arbetslösheten. Särskilt bekymmersamt är det att arbetslösheten, efter flera år av positiv utveckling, nu ökar bland unga. Totalt är 49 000 personer i åldersgruppen 18 till 24 år inskrivna som arbetslösa. I min egen hemregion Västra Götaland är utvecklingen än mer bekymmersam. Där ägde den största faktiska ökningen i antal arbetslösa rum det senaste året – totalt 594 stycken. 

Sammantaget är den stigande arbetslösheten ett bekymmer och utgör ytterligare en bekräftelse på att Sveriges ekonomi tappar styrka och att detta drabbar inte minst ungdomar på arbetsmarknaden. 

Mot bakgrund av det ovan beskrivna vill jag rikta följande fråga till finansminister Magdalena Andersson:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att motverka den stigande arbetslösheten i allmänhet och bland unga i synnerhet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-18 Överlämnad: 2019-10-21 Anmäld: 2019-10-22 Svarsdatum: 2019-10-30 Sista svarsdatum: 2019-10-30
Svar på skriftlig fråga