Stiftelsers och ideella organisationers möjlighet att medverka till att bryta utanförskapet för utsatta

Skriftlig fråga 2007/08:75 av Cederfelt, Margareta (m)

Cederfelt, Margareta (m)

den 12 oktober

Fråga

2007/08:75 Stiftelsers och ideella organisationers möjlighet att medverka till att bryta utanförskapet för utsatta

av Margareta Cederfelt (m)

till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m)

Det finns olika former av utanförskap i samhället. En form av utanförskap är att befinna sig utanför arbetsmarknaden. Regeringen har vidtagit omfattande åtgärder för att detta utanförskap ska brytas. Jag kan notera att fler åtgärder är på gång i närtid och hoppas på att ännu fler kommer att presenteras under mandatperioden. Att bryta utanförskapet är en av de svåraste och viktigaste utmaningar vi står inför.

Men utmaningen är fortfarande stor. Enligt Nutek är 36 000 inskrivna vid arbetsförmedlingen längre tid än två år. Till detta kommer 100 000 som är sjukskrivna längre tid än ett år, 130 000 personer som lever permanent på socialbidrag och 200 000 personer under 55 år som är förtidspensionerade. Detta är dystra siffror. Men utanförskapet kan brytas. Det visar inte minst aktuell statistik som åskådliggör att fler och fler personer återvänder till arbetsmarknaden varje dag. Det är särskilt glädjande att även personer som varit frånvarande från arbetsmarknaden under mycket lång tid återvänder i en omfattning vi inte kunnat se tidigare.

Utöver arbetsförmedling, företagshälsovård och arbetsgivare finns andra aktörer som arbetar med att stödja personer som står utanför samhället, exempelvis stiftelser och ideella organisationer.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga vilka åtgärder statsrådet avser att vidta för att öka möjligheten för stiftelser och ideella organisationer att medverka i arbetet med att stödja och bistå personer att bryta sitt utanförskap i samhället.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-10-12 Anmäld: 2007-10-16 Besvarad: 2007-10-17 Svar anmält: 2007-10-17
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-10-17)