Stiftelse- och föreningsskatteutredningen

Skriftlig fråga 2011/12:263 av Olsson, Hans (S)

Olsson, Hans (S)

den 20 december

Fråga

2011/12:263 Stiftelse- och föreningsskatteutredningen

av Hans Olsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Stiftelse- och föreningsskatteutredningen presenterade i juni 2009 sitt betänkande Moderniserade skatteregler för ideell sektor (SOU 2009:65). Ärendet har sedan dess beretts i Finansdepartementet.

I utredningen föreligger ett antal förslag kring hur de skattegynnade stiftelseändamålen från 1942 skulle kunna omformuleras för att stå i bättre samklang med modern tid.

Avser statsrådet att ta initiativ till en ändrad lagstiftning kring stiftelser?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-12-20 Anmäld: 2011-12-20 Besvarad: 2012-01-16 Svar anmält: 2012-01-17
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-01-16)