stickspår

Skriftlig fråga 1997/98:135 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)
Fråga 1997/98:135 av Carina Hägg (s) till kommunikationsministern om stickspår

Genom att föra över transporter från bil och flygtransporter till järnvägen kan betydande miljövinster uppnås. Det är viktigt att vi politiker medverkar till en sådan utveckling. De företag som väljer järnvägen, när det är möjligt bör uppmärksammas positivt.

Posten öppnade i maj 1996 en ny brevterminal i Nässjö. Vid valet av etableringsort var närheten till Södra stambanan ett viktigt argument. Sedan etableringen har det varit flera förhandlingar om ett stickspår från postterminalen till Södra stambanan. I förhandlingarna har Banverket, Posten, SJ och Nässjö kommun deltagit. Det finns ett starkt lokalt politiskt intresse av att få frågan löst.

Exemplet ovan med den olösta frågan om ett stickspår till brevterminalen i Nässjö visar på behovet av en övergripande principiell lösning inför framtida etableringar. Ansvaret för nya stickspår är inte en egen angelägenhet, varken för Banverket, SJ eller någon annan. Detta måste tydliggöras.

Min fråga till regeringen är om kommunikationsminister Ines Uusmann förbereder en övergripande principiell lösning för den ekonomiska ansvarsfördelningen vid anläggning av nya stickspår.

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1997-11-13 Anmäld: 1997-11-17 Besvarad: 1997-11-19
Svar på skriftlig fråga