Stavningen av utländska namn i allmänna handlingar

Skriftlig fråga 2008/09:18 av Andersson, Jan R (m)

Andersson, Jan R (m)

den 19 september

Fråga

2008/09:18 Stavningen av utländska namn i allmänna handlingar

av Jan R Andersson (m)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Vårt svenska språk är i ständig förändring. Inslag av olika kulturer och en diversifierad befolkning gör att det språk vi använder förändras varje dag.

Samtidigt som inslaget av nya ord och termer berikar vårt sätt att kommunicera har det skrivna språket länge varit statiskt. Detta exemplifieras bland annat genom att många individer från länder i det forna Jugoslavien som i dag bor i Sverige inte har möjlighet att få sina namn stavade på ett korrekt sätt då diakritiska tecken ofta utelämnas i stavningen av icke-svenska namn.

Trots att det med dagens teknik inte är något hinder att skriva ut diakritiska tecken i allmänna handlingar förekommer detta sällan, varför upplevelsen för många är att de inte har rätt till sitt eget namn.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta i syfte att underlätta för personer att få sina namn stavade på rätt sätt, inklusive diakritiska tecken, i allmänna handlingar?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-09-19 Anmäld: 2008-09-22 Besvarad: 2008-10-01 Svar anmält: 2008-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-10-01)