Statstjänstemannarollen, ledarskap och jämställdhet

Skriftlig fråga 2007/08:1648 av Rådström, Britta (s)

Rådström, Britta (s)

den 12 september

Fråga

2007/08:1648 Statstjänstemannarollen, ledarskap och jämställdhet

av Britta Rådström (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Statsrådet har i budgetsammanhang fört fram idéer om att utveckla statstjänstemannarollen. Till denna politiska fråga finns en rad andra som är närliggande. Det handlar om satsningar på bättre ledarskap i staten, om jämlikare löner och karriärmöjligheter för kvinnor och män samt om rekrytering av fler unga och välutbildade. I de två senare fallen har diskuterats kartläggningar av myndigheternas arbete.

Avser statsrådet att verka för att regeringen lämnar förslag om en utveckling av statstjänstemannarollen och till denna roll knutna frågor?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-09-12 Anmäld: 2008-09-16 Besvarad: 2008-09-17 Svar anmält: 2008-09-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-17)