statsstöd till Volvo Lastvagnar i Umeå

Skriftlig fråga 2003/04:1520 av Tjernberg, Gunilla (kd)

Tjernberg, Gunilla (kd)

den 12 augusti

Fråga 2003/04:1520

av Gunilla Tjernberg (kd) till statsrådet Ulrica Messing om statsstöd till Volvo Lastvagnar i Umeå

Volvo Lastvagnars framtid i Umeå är i högsta grad osäker. Valet mellan en utbyggd eller en nedlagd anläggning, där totalt ca 10 000 jobb i Umeåregionen står på spel, är beroende av regeringens hantering av de ansökningar om statligt stöd som Volvo inkommit med. Tillföljd av EU:s regler för statsstöd är regeringens agerande gentemot EU-kommissionen helt avgörande i detta sammanhang.

Regeringen har enligt uppgift givit besked om att Volvo kan beviljas 70 miljoner kronor i stöd, men har också indikerat att ett mer omfattande stöd kan vara aktuellt. Näringsdepartementet har uppgivit att EU-kommissionen behöver ta ställning till det transportstöd som Volvo sökt, 50 miljoner kronor per år och det investeringsbidrag på 130 miljoner kronor som Volvo ansökt för en ny lackeringsanläggning.

Regeringens agerande i denna fråga tycks dock ha avstannat. I Västerbottens-Kuriren den 11 augusti 2004 citeras statsrådet Messings pressekreterare sägande: "Vi vill nu föra en dialog med EU-kommissionen."

Det är mycket angeläget för de anställda vid Volvo Lastvagnar, liksom för hela Umeå och Västerbotten, att denna vilja omsätts i praktisk handling.

Avser regeringen att hos EU-kommissionen söka klartecken för beviljandet av ett stöd till Volvo Lastvagnar som kan trygga anläggningens framtid i Umeå och, i så fall, när?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2004-08-12 Besvarad: 2004-08-23 Svar anmält: 2004-09-14 Anmäld: 2004-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-08-23)