Statsrådets uttalanden

Skriftlig fråga 2020/21:63 av Björn Söder (SD)

Björn Söder (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Undertecknad undrade i en tidigare fråga (2019/20:1997) till statsrådet Mikael Damberg om uppgifterna att statsrådet har uttalat sig i Amazons reklamkampanj med citat som företaget låtit utforma stämmer, och om det i så fall är statsrådets bedömning att förfarandet är förenligt med statsrådets tjänsteutövning.

Bakgrunden till frågan var att Aftonbladet den 19 augusti 2020 rapporterade om etableringen av Amazon i Sverige, som ”väntas bli mördande för svenska näthandlare” och i samband med denna rapportering avslöjade att regeringens intensiva kontakt med nätjätten, som började redan 2017, gick så långt att Amazon till och med fick utforma minister Mikael Dambergs egna citat inför en reklamkampanj.

Jag noterade att statsrådet i sitt svar inte alls besvarade min fråga. I stället påpekade han att i hans roll som dåvarande näringsminister ingick att främja utländska investeringar till Sverige som ett handelsberoende land och att eftersom det rörde sig om en mångmiljardinvestering på ett område som inte skett tidigare i Sverige skickades ett pressmeddelande ut från företaget. I det pressmeddelandet lämnades ett citat av näringsministern där investeringen välkomnas.

Statsrådet svarade alltså inte på frågan om han lät företaget utforma citatet. Inte heller svarade han på om det i så fall är hans bedömning att förfarandet är förenligt med statsrådets tjänsteutövning.

I en ny fråga (2019/20:2112) upprepade jag därför frågeställningen om det stämde att han lät företaget utforma hans citat och om det är hans bedömning att förfarandet är förenligt med statsrådets tjänsteutövning.

I ett nytt svar från statsrådet konstaterar jag att statsrådet fortfarande vägrar svara på mina frågor. Han återupprepar endast sitt tidigare svar.

Jag frågar därför, för tredje gången, statsrådet igen om han lät företaget utforma hans egna citat. Kanske kan statsrådet vara vänlig nog att besvara frågan på ett klart och konkret sätt?

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Stämmer uppgifterna att statsrådet har låtit Amazon utforma hans citat, och är det i så fall statsrådets bedömning att förfarandet är förenligt med statsrådets tjänsteutövning?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-09-16 Överlämnad: 2020-09-16 Anmäld: 2020-09-17 Svarsdatum: 2020-09-23 Sista svarsdatum: 2020-09-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga