Statsrådet, Finansmarknadskommittén och Rundabordsgruppen

Skriftlig fråga 2011/12:322 av Persson, Peter (S)

Persson, Peter (S)

den 25 januari

Fråga

2011/12:322 Statsrådet, Finansmarknadskommittén och Rundabordsgruppen

av Peter Persson (S)

till statsrådet Peter Norman (M)

Vid sidan av Finansmarknadskommittén finns Rundabordsgruppen med företrädare från bransch, myndigheter och regering som genom sin samlade kompetens på ett värdefullt sätt stöder kommittén i dess arbete. Rundabordsgruppen träffas halvårsvis. Kommittén och dess sekretariat bereder och deltar vid Rundabordssamtalen. Deltagare är bland andra de verkställande direktörerna för de fem storbankerna – SEB, SHB, Nordea, Swedbank och Danske Bank.

Sammankallande av Rundabordsgruppen är finansmarknadsminister Peter Norman.

Statsrådet har haft många synpunkter på storbankerna, inte minst i tv:s debattprogram. Givetvis måste han ha fört dessa diskussioner i det naturliga forum där han själv är sammankallande.

Vilka frågor och vilken kritik har statsrådet tagit upp med storbankerna i Rundabordsgruppen och har statsrådet sett till att detta är protokollfört?

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2012-01-25 Anmäld: 2012-01-25 Besvarad: 2012-02-01 Svar anmält: 2012-02-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-02-01)