Statsrådens tillgång till insiderinformation

Skriftlig fråga 2012/13:651 av Hellman, Jörgen (S)

Hellman, Jörgen (S)

den 11 juli

Fråga

2012/13:651 Statsrådens tillgång till insiderinformation

av Jörgen Hellman (S)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (M)

Under de senaste dagarna har vi genom mediernas rapportering kunnat ta del av statsrådet Tobias Billströms aktieaffärer i gruvbolaget Northland Resources. Det råder oklarheter kring om statsrådet har kunnat dra fördel av information om affären då statliga LKAB gick in och stöttade Northland Resources. I det aktuella fallet finns det frågetecken huruvida statsrådet kan ha dragit ekonomiska fördelar av att ha haft tillgång till information i egenskap av statsråd. Detta bör redas ut för att det inte ska råda några som helst misstankar om att statsrådets privata intressen blandats ihop med statens affärer.

När fick Regeringskansliet först kännedom om att en affär mellan LKAB och Northland Resources diskuterades inom LKAB?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-07-11 Besvarad: 2013-08-06 Svar anmält: 2013-08-15 Anmäld: 2013-08-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-08-06)